Wykonujemy pełen zakres usług geodezyjnych i kartograficznych w tym między innymi:

• opracowanie map do celów projektowych
• aktualizacja mapy syt-wys
• wytyczanie budynków i obiektów budowlanych
• inwentaryzację uzbrojenia podziemnego
• opracowania do celów prawnych i opiniodawczych
• podziały nieruchomości
• wznowienia granic działek
• geodezyjna obsługa budowy
• pozyskiwanie warunków zabudowy
• skanowanie, drukowanie, kopiowanie czarno-biały, kolor, formaty A4-A0


Ponadto świadczymy usługi w zakresie wyceny nieruchomości.