Witaj na naszej stronie

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych w Nowej Soli powstało w 1989r. Zasięg terytorialny świadczenia usług to przede wszystkim woj. lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie, ale podejmujemy się również wykonywania zadań poza granicami tych województw. Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia 11 osób. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem komputerowym oraz odpowiednim oprogramowaniem między innymi: AutoCad, ArcGis, Geo Info, EW Mapa, Cad Raster, C-Geo. Firma posiada dużą ilość specjalistycznego sprzętu pomiarowego jak również szeroki tabor samochodowy, co umożliwia stworzenie kilku zespołów pomiarowych. Ceny usług uzależnione są od ilości zlecanych prac, jak również od odległości obiektu na którym wykonywane są prace terenowe od siedziby firmy. Dla stałych klientów stosujemy rabaty.

PUGiK w Nowej Soli w 2010 r. zakończyło realizację projektu pt.: "WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU POMIAROWEGO DLA POTRZEB GEODEZYJNYCH" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie...

...dla rozwoju lubuskiego

Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych w Nowej Soli
mgr inż. Felicjan Cytrycki

67-100 Nowa Sól, ul. Zielonogórska 134a
tel. 068 355 02 02, 068 355 90 95, 068 356 39 55, fax 068 355 09 95
tel. kom. 0 601 780 612, 0 693 700 772, 0 609 028 543
e-mail: pugikotyn@wp.pl

Temat:

Email nadawcy:

Tresć wiadomosci:

CAPTCHA Image
Wprowadź kod z obrazka powyżej,
jesli obrazek jest nieczytelny,
kliknij go aby wyswietlic inny:

Lokalizacja

Sprawdź dojazd do nas

Oferta

Wykonujemy pełen zakres usług geodezyjnych i kartograficznych w tym między innymi:

 • opracowanie map do celów projektowych w postaci analogowej
 • opracowanie map do celów projektowych (wersja numeryczna AutoCAD)*
 • aktualizacja mapy syt-wys w postaci analogowej
 • aktualizacja mapy syt-wys (wersja numeryczna)*
 • wytyczanie budynków i obiektów budowlanych
 • wytyczenie i pomiar powykonawczy sieci na terenie otwartym - GPS*
 • inwentaryzację uzbrojenia podziemnego
 • pomiary powykonawcze obiektów budowlanych
 • opracowania do celów prawnych i opiniodawczych
 • opracowania do celów prawnych (pomiar granic, przeliczenie powierzchni na terenach otwartych - GPS)*
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienia granic działek
 • wznowienia granic obiektów położonych na terenach otwartych (GPS)*
 • geodezyjna obsługa budowy
 • zakładanie osnowy pomiarowej metoda GPS*
 • pomiary powierzchni upraw do dopłat bezpośrednich dla rolnictwa metoda GPS*
 • opracowanie map numerycznych w systemie Geo Info, ArcView*
 • skanowanie, drukowanie, kopiowanie czarno-biały, kolor, formaty A4-A0

Ponadto świadczymy usługi w zakresie wyceny nieruchomości.

* usługa wprowadzona do oferty firmy/usługa zmodernizowana dzięki realizacji projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu pomiarowego dla potrzeb geodezyjnych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Pracownicy

 • mgr inż. Felicjan Cytrycki (nr upr. 258) - geodeta
 • mgr inż. Krzysztof Cytrycki (nr upr. 19455) - geodeta
 • tech. Ryszard Kurzaj (nr upr. 8294) - geodeta
 • tech. Małgorzata Wiśniewska (nr upr. 8297) - geodeta
 • tech. Jolanta Kostrzon - geodeta
 • mgr inż. Marta Cytrycka (nr upr. 5189) - rzeczoznawca majątkowy
 • mgr inż. Julita Wietrzyńska - asystent geodety
 • Bartosz Schilling - asystent geodety, informatyk
 • Waldemar Molenda - pomiarowy, kierowca
 • Ryszard Żelek - pomiarowy, kierowca
 • Ireneusz Kur - pomiarowy, kierowca
 • Marta Wnuk - pracownik gospodarczy

Referencje

 • Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu - Wykonywanie podziałów działek pod poszerzenie linii kolejowej E-30 na odcinku Zgorzelec-Opole
 • Biuro Projektów Kolejowych w Gdańsku - Wykonywanie podziałów działek pod poszerzenie linii kolejowej E-30 na odcinku Zgorzelec-Opole
 • "ELEKOL" Spółka Jawna Wrocław - Wykonywanie podziałów działek pod poszerzenie linii kolejowej E-30 na odcinku Zgorzelec-Opole
 • "KOLPROJEKT" Centralne Biuro Projektowo - Badawcze Budownictwa Kolejowego w Warszawie Sp. z o.o. - Wykonywanie podziałów działek pod poszerzenie linii kolejowej E-30 na odcinku Zgorzelec-Opole
 • Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych w Łodzi Sp. z o.o. - Wykonywanie podziałów działek pod poszerzenie linii kolejowej E-30 na odcinku Zgorzelec-Opole
 • Siemens Sp. z o.o. Industrial Solutions and Services - Obsługa geodezyjna modernizacji lotniska Babimost
 • Nadleśnictwo Przytok - Opracowanie map ewidencyjnych dla potrzeb urządzania lasu.
 • Nadleśnictwo Świebodzin - Opracowanie dokumentacji do założenia KW
 • Nadleśnictwo Sulechów - Opracowanie dokumentacji do założenia KW i urządzania lasu.
 • Nadleśnictwo Sława Śląska - Opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej stanu posiadania
 • Nadleśnictwo Sława Śląska - Obsługa geodezyjna
 • Nadleśnictwo Bytnica - Opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej stanu posiadania
 • Nadleśnictwo Świebodzin - Opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej stanu posiadania
 • Nadleśnictwo Lubsko - Opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej stanu posiadania
 • Nadleśnictwo Krzystkowice - Opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej stanu posiadania
 • Starostwo Powiatowe w Nowej Soli - Opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej w systemie Geo Info 2000 (obręby: Otyń, Ciepielów, Lubięcin, Konradowo, Konotop, Lipka, Tyrszeliny, Sławocin, Uście, Jesiona)
 • Starostwo Powiatowe w Nowej Soli - Opracowanie ewidencji budynków i lokali dla miasta Bytom Odrzański
 • Starostwo Powiatowe w Świebodzinie - Opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej w systemie Geo-Info 2000 dla obrębu Jordanowo, Chlastawa, Kręcko, Rogoziniec, Dąbrówka Wielkopolska
 • Starostwo Powiatowe we Wschowie - Opracowanie ewidencyjnej mapy numerycznej w systemie Geo-Info 2000 dla 4 obrębów miasta Wschowa.
 • Starostwo Powiatowe w Polkowicach - Odnowienie operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Trzebcz oraz obrębu 3-go miasta Polkowice
 • Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Gorzowie Wlkp. - Obsługa geodezyjna
 • Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze - Obsługa geodezyjna
 • Arkadia Park w Nowej Soli - Podziały działek, wznowienie granic, obsługa geodezyjna przy budowie osiedla domów jednorodzinnych
 • Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. - Podziały działek, mapy do celów projektowych, pomiary powykonawcze w podstrefie Nowa Sól
 • Enea Operator - Rejon Dystrybucji Nowa Sól - Wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawczej sieci elektrycznych oraz przyłączy napowietrznych
 • Mazel M.H. Mazurkiewicz Sp.J. - Wytyczenie, pomiar powykonawczy kabli elektrycznych, mapy do celów projektowych
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra - wznowienia granic pasa drogowego, podziały działek w celu regulacji stanu posiadania oraz stabilizacja znaków PD - na obiektach obwodnica Wilkanowa, obwodnica Żar, obwodnica Żagania, obwodnica Sulechowa
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra - Regulacja stanów prawnych nieruchomości zarządzanych przez GDDKiA Zielona Góra (podziały nieruchomości, wznowienia granic, regulacja stanu prawnego w ewidencji i księgach wieczystych, stabilizacja znaków PD, wycena nieruchomości oraz założenie ewidencji dróg krajowych i autostrad w systemie informatycznym i opracowanie załącznika graficznego do ewidencji)
 • Miasto Głogów - Obsługa geodezyjna
 • Miasto Nowa Sól - Obsługa geodezyjna
 • Miasto Zielona Góra - Obsługa geodezyjna
 • Gmina Otyń - Obsługa geodezyjna
 • Gmina Kolsko - Obsługa geodezyjna
 • Starostwo Powiatowe w Nowej Soli - Obsługa geodezyjna

dofinansowanie LRPO

PUGiK w Nowej Soli w 2010r. zakończyło realizację projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu pomiarowego dla potrzeb geodezyjnych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżet Państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach w/w projektu firma zwiększyła zatrudnienie do 11 osób. Zakupiła najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy w postaci zestawu firmy Leica System 1200, oprogramowanie firmy Autodesk, Tessel, Esri oraz samochód marki VW. Usprawniło to działanie firmy oraz umożliwiło rozszerzenie zakresu usług o specjalistyczne pomiary GPS oraz opracowanie map numerycznych w programach AutoCAD, ArcGis oraz Cad Raster dla szerokiej rzeszy odbiorców.